U bent hier
De kleine wereld van
Overheidscommunicatie
http://www.jeroensprenger.nl/overheidscommunicatie.html

© 2013 De kleine wereld van

Overheidscommunicatie

In 1999 begon ik bij het ministerie van Financien als directeur Voorlichter & Communicatie. Ik viel direct met mijn neus in de boter. Binnen de Parlementaire Pers Vereniging (PPV) was een discussie ontstaan over het politieke interview. Er waren klachten over het autoriseren van de vraaggesprekken met bewindslieden. Ik kon me wel in die kritiek verplaatsen. Direkt werd ik door toenmalig PPV-voorzitter Lidy Nicolasen gestrikt voor een commissie om daar iets over op papier te zetten. Ik was daar onder één voorwaarde toebereid: als ook Sjuul Paradijs, toen parlemetair verslaggever van De Telegraaf, het voorzitterschap ervan op zich zou nemen, zodat de commissie ook zijn naam kon dragen. En zo geschiede. In de commissie zaten verder Michiel Zonneveld, toen Vrij Nederland, Susanne Baart (PvdA) en collega Irene van Geest (VWS). Ik was rapporteur van de commissie. Er worden in het rapport twee voorstellen gedaan: stoppen met autoriseren en het hebben van een periodiek 'goed gesprek' tussen PPV en VoorlichtingsRaad (VoRa). De VoRa heeft het rapport aanvaard. Ieder moet zelf maar oordelen wat ervan terecht gekomen is. Zelf heb ik de opvolgende PPV-voorzitters herhaaldelijk opgeroepen de medewerking te verlenen voor dat periodieke 'goede gesprek'. Het heeft jammergenoeg niet geholpen. Neemt niet weg dat het nog steeds een goed voorstel is. Er wordt nog vaak gevraagd naar het rapport-Paradijs, het heeft haast mythische proporties aangenomen - en naar aanleiding daarvan heb ik deelgenomen aan een polemiek met Frénk van der Linden op De Nieuwe Reporter - ik heb er daarom maar het stof van afgeblazen...

Op de fotovier directeuren Centrale Directie Voorlichting bij Financiën
vlnr: Hans Hillen, Jeroen Sprenger, Ronald Florisson, Fred Lórtzer

In de eerste jaren van mijn directeurschap bij Financiën lag het accent van de werkzaamheden op de invoering van de euro. De weerslag daarvan is destijds beschreven in een bijzondere uitgave van het blad Communicatie. De Engelse vertaling ervan treft u hier op deze website aan. Daarmee reis ik menigmaal naar landen in Oost-Europa die zich voorbereiden op de invoering van de euro. Een bijzonder onderdeel van de invoering van de euro was de organisatie rondom het zogenaamde eurokitje, een setje van de nieuwe euromunten dat in december 2001 gratis aan alle ingezetenen van 6 jaar en ouder ter beschikking is gesteld.

Samen met Peter Neijens, hoogleraar Communicatiewetenschap, heb ik een bijdrage geleverd aan het boek Communicatiemanagement in communicatiewetenschappelijk perspectief, dat onder redactie van Betteke van Ruler begin 2005 is verschenen. In Overheidscommunicatie en het publieke debat aan het begin van de 21 eeuw worden de verschillende facetten van overheidscommunicatie belicht waarbij de relatie met de media speciale aandacht krijgt.

Op 1 november 2008 ben ik overgestapt naar het project Overheiscommunicatie Nieuwe Stijl. Kort voor die overgang - op 2 oktober 2008 - nam ik deel aan de door Machiavelli en Nieuwspoort georganiseerde bijeenkomst in het kader van de Week van de democratie. Daarin zijn enkele gedachten verwerkt die ik in de bijna 10 jaar bij Financien heb opgedaan.

Het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) is eind 2010 succesvol afgerond. Het voor de buitenwereld meest zichtbare deel is de website www.rijksoverheid.nl De andere onderdelen zijn de Communicatiepool, de koepel-thema's voor de Postbus 51-publiekscampagnes (zoals Veiligheid heb jezelf in de hand), de interne nieuwsvoorziening Alert en de het eveneens interne Rijksportaal. Ter promotie van Rijksportaal heb ik meegewerkt aan een videoclip die inmiddels op YouTube te vinden is.

Sindsdien begin 2011 ben ik werkzaam via het ministerie van Financiën aan het interdepartementale project Rijkspas.