U bent hier
De kleine wereld van
Honderzestigste geboortejaar Frederik Willem Sprenger
http://www.jeroensprenger.nl/honderzestigste-geboortejaar-frederik-willem-sprenger.html

© 2013 De kleine wereld van

Honderdzestigste geboortejaar Frederik Willem Sprenger

Op 1 januari 1852, nu 160 jaar geleden, is Frederik Willem Sprenger geboren in het Evangelisch-Lutherse gezin van Johann Heinrich Sprenger en Maria Christina Doncker. Ondanks deze afkomst en ondanks de belofte aan het sterfbed van zijn moeder dat hij Luthers zou blijven, is hij de stamvader geworden van de katholieke tak van de Amsterdamse Sprengers. Zijn aanstaande vrouw Elisabeth Maria Magtilda Sluijter wil namelijk pas zijn huwelijksaanzoek aanvaarden als hij ermee instemt dat de eventuele kinderen rooms worden opgevoed. Dat doet hij en dan staat niets meer een huwelijk op 20 december 1876 in de weg. Hij blijft de belofte aan zijn moeder trouw, blijft Luthers, hoewel niet echt praktiserend, maar spoort tegelijkertijd zijn kinderen aan de roomse catechismusles te volgen.

Frederik Willem is het vijfde kind van smid Johann Heinrich en timmermansdochter Maria Christina. Eerder zijn er 2 zusters geboren, van wie er één kort na de geboorte overlijdt, en 2 broers. Na hem komen er nog een broer en zus. Maar ook die zus sterft jong, op 2- jarige leeftijd. Zijn vader is in 1810 in Essen (Noordrijn Westfalen, Duitsland) geboren en op 18-jarige leeftijd naar Amsterdam gegaan. Hij vindt als smidsleerling werk op Oostenburg, een van de Oostelijke eilanden, waar Paul van Vlissingen enkele jaren eerder met steun van koning Willem I een reparatiewerkplaats is begonnen voor stoommachines van de Amsterdamse Stoombootmaatschappij. Die voor Nederland nog volledig nieuwe bedrijvigheid heeft meer jonge buitenlandse werklieden gelokt, onder meer uit Engeland. Dertien jaar later, Johann Heinrich is dan 31 jaar, trouwt hij met de 11 jaar jongere Maria Christina Doncker, een dochter van de uit Tiel afkomstige timmerman Jan Doncker en de Amsterdamse Jacoba de Ruyter. Door gedoe met de Essense autoriteiten komen zijn papieren zo laat in Amsterdam, dat hun eerste dochter, Jacoba Cornelia Maria, dan al is geboren.

Vader Johann Heinrich overlijdt in 1861. Zijn kinderen zijn dan nog jong. Moeder Maria Christina staat er alleen voor. Zij weet met behulp van steun van de Evangelisch-Lutherse Huiszittenhuizen het hoofd boven water te houden. Ook de oudste dochter helpt mee in het huishouden. De jongens kiezen al spoedig voor het vak van hun vader. Ze worden metaalbewerker of smid. De oudste zoon, Jan Karel Christoffel (1845) bouwt in de jaren zeventig van de 19de eeuw in Rotterdam mee aan de Willemsbrug over de Maas. Jacobus Cornelis Wilhelm (1847) gaat als smid vrijwillig het leger in. Hij meldt zich in 1866 bij het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk en wordt in 1869 naar Indië uitgezonden. Vier jaar later, 26 jaar oud, overlijdt hij in Batavia. Frederik Willem vervult zijn militaire dienst van 1872-1876 bij de zeemilitie. Dat is bepalend voor zijn loopbaan, hij blijft varen en wordt machinist op de grote vaart. Van de jongste broer, Jan Hendrik, is geen beroep bekend. Hij komt na het overlijden van moeder Maria Christina in 1869 onder de hoede van het Luthers Weeshuis. Wat later komt hij in Frederiksoord terecht. Daarna ontbreekt elk spoor van hem.

Als zijn moeder overlijdt, is Frederik Willem 17 jaar oud. Zijn oudste zuster, die kort na het overlijden van haar vader is getrouwd met de Belgische muzikant Joannes Franciscus Collignon (1825-1868) is dan net weduwe. Zij neemt hem tot hij in militaire dienst gaat in huis op. Misschien ziet zij in haar jonge broer een goede hulp bij de opvoeding van haar drie jonge kinderen, die 1 tot 7 jaar oud zijn. Tijdens zijn diensttijd krijgt hij kennis aan Bets Sluijter, dochter van Hermanus Sluijter en Alida Schutter. Haar ouders hebben een kleermakerswinkel en een stoffenkraam op de Nieuwmarkt. Bets heeft een kraam voor geëmailleerde potten en pannen. Eenmaal uit dienst besluiten ze te trouwen. 

Al snel dient zich, heet van de beddenplank, de oudste zoon aan, Wilhelmus Antonius Hermanus (20-09-1877), terwijl vader op zee is. Naar verluidt is hij dan in de Egyptische havenstad Alexandrië. Er zullen er na hem nog 8 kinderen volgen, 4 meisjes en 4 jongens. Van de meisjes overlijden er 3 al betrekkelijk snel, van de jongens één. Het varen is niet alleen ongewis, maar ook niet zonder gevaren. Bij een schipbreuk moeten de bemanningsleden ratten braden om in leven te blijven, totdat ze door een Chinees schip worden opgepikt. Maar het brengt ook spanningen met zich mee voor het gezinsleven, zoals blijkt uit de aanklacht wegens desertie. Kort na het overlijden van de nog maar net geboren Antonius Johannes Wouterus (1884-1885) monstert Frederik Willem aan op de Prins Frederik voor een reis onder gezagvoerder Graadt van Roggen naar Java, tegen een gage van 25 gulden per maand. Als het schip op 31 oktober 1885 vertrekt is Frederik Willem echter niet aan boord. Hij heeft wel twee dagen eerder zijn uitrusting en gereedschappen aan boord gebracht, de eerste 25 gulden ontvangen en is toen naar huis gegaan. Naar aanleiding hiervan wordt hij aangeklaagd voor desertie. Uit de processtukken is de toedracht af te leiden. “Op 29 October l.l. heeft hij zijn gear aan boord van ’t Stoomschip Prins Frederik gebracht, en is zonder weer van boord gegaan; doch heeft op 30 October ’s avonds huiselijke oneenigheden gehad, is aan ’t drinken geraakt en is op 31 October l.l. toen ‘t Schip van hier vertrok, niet aan boord geweest en vernam ’s middags dat het Schip vertrokken was; en heeft hij de 25 gulden verteerd in zijn huishouden.” De aanklager eist een celstraf van 1 maand en een boete van 10 gulden. Niet duidelijk is of de eis door de rechter is overgenomen.

Waarschijnlijk heeft Frederik Willem geprobeerd daarna een baan aan de wal te krijgen. Van december 1888 tot april 1889 werkt hij in het psychiatrisch ziekenhuis Meerenberg in Santpoort, maar niet helder is wat hij daar heeft gedaan. Is hij onderhoudsman, werkzaam in de machinekamer? Om Bets in de huishouding enigszins te ontlasten wordt dochter Bertha al 6 weken na de geboorte in 1891 opgenomen in het gezin van  zus Mie Sluijter die getrouwd is met de vethandelaar Johannes Engelbertus Antonius van Vilsteren. Bertha heeft een darmaandoening en haar verzorging is moeder Bets, die zelf een beetje met haar gezondheid sukkelt, dan teveel. Als Bertha weer is aangesterkt zegt vader Frederik Willem tegen zijn zwager en schoonzus: "Jullie hebben het leed met Bertha gedeeld, nu mogen jullie ook het lief met haar delen". Bertha groeit dus op in het redelijk vermogende gezin van Tante Mie. In tegenstelling tot haar broers krijgt zij een voor die tijd "nette" opvoeding; zij gaat onder andere op Franse les. Later, in 1924, trouwt ze met de blinde pianoleraar en beiaardier Willem Créman, die zich ontwikkelt tot de stadsbeiaardier van Zwolle en Kampen.

Tante Mie en Oom Johannes van Vilsteren spelen ook een belangrijke rol in de loopbaan van Wim, de oudste zoon. Hij komt in dienst van de vetsmelterij en ontwikkelt zich daar zo goed dat hij zijn oom als directeur kan opvolgen. De vetsmelterij gaat dan verder onder de naam Hollandse Vetsmelterij (HVS). De andere drie zonen van Frederik Willem gaan iets doen in de metaal, zoals vader en grootvader. Joop wordt pakkistenmaker, Frans elektromonteur bij de vuilverbranding en Antoon aanvankelijk loodgieter. De vier broers trekken betrekkelijk veel met elkaar op. Ze vestigen zich allen vlak bij elkaar in de Volewijck in  Amsterdam-Noord; Wim op het Spreeuwenpark, Joop op de Havikslaan, Frans op de Meeuwenlaan en Antoon eerst Eksterstraat en later op de Adelaarsweg. Frans en Antoon trouwen met de uit Zeeland afkomstige zusjes Anna en Maria Voet, wat de onderlinge band alleen maar hechter maakt.

Frederik Willem maakt maar weinig mee van de ontwikkeling van zijn kinderen. Hij overlijdt in 1916, 64 jaar oud, in zijn huis in de Marnixstraat. Bets trekt naar verloop van tijd in bij zoon Joop, als hij in 1922 voor de tweede keer weduwnaar is geworden, om voor zijn kinderen te zorgen.

In de omgang is Frederik Willem niet erg spraakzaam. Een enkele keer spreekt hij over zijn oudste zuster Jacoba en over haar man, de muzikant Collignon. Ook broer Jan Karel Christoffel komt wel eens ter sprake. Ogenschijnlijk is dat niet vreemd, want de andere zijn of al overleden of, zoals Jan Hendrik buiten beeld geraakt. Maar contact heeft hij nauwelijks met zijn zus, die in 1909 overlijdt, en zijn broer, die in 1931 overlijdt, laat staan met hun kinderen. De vraag rijst of het te maken heeft met zijn belofte aan Bets om zijn kinderen een roomse opvoeding te geven.

Frederik Willem is vader van 9 kinderen, van wie er 5 zijn getrouwd en met elkaar 15 kleinkinderen hebben voortgebracht. Die  hebben samen voor 41 achterkleinkinderen gezorgd. Een onnauwkeurige telling leert dat het aantal achterachterkleinkinderen meer dan 30 bedraagt. Het aantal achter- achter-achterkleinkinderen is inmiddels boven de 10 gestegen. Het oudste kleinkind, zoon van Joop en naar opa Frederik Willem vernoemd, emigreert in 1952 met zijn gezin naar Canada. Diens zoon Henny gaat werken voor een staalbedrijf, dat onder meer in 1976 betrokken is bij de bouw van de CN Tower, de zendmast voor tal van televisie- en radiostations, in Toronto. Met zijn 533m is het een van de hoogste gebouwen van de wereld. In de voet van de antenne op de top zou Henny de naam Sprenger hebben laten graveren. Het is maar één van de vele stempeltjes die het nageslacht van de bescheiden zeeman Frederik Willem heeft gedrukt.

Beknopte stamboom

1 Johann Heinrich Sprenger is geboren op 30-03-1810 in Essen (Dld), zoon van Johannes Henricus Sprenger en Anna Maria Gertrud Kistner. Hij is gedoopt op 04-04-1810 in Essen (Dld). Johann is overleden op 10-02-1861 in Amsterdam, 50 jaar oud. Johann trouwde, 31 jaar oud, op 05-05-1841 in Amsterdam met Maria Christina Doncker, 20 jaar oud. Maria is geboren op 28-03-1821 in Amsterdam, dochter van Jan Hendrik Doncker en Jacoba de Ruyter. Maria is overleden op 30-12-1869 in Amsterdam, 48 jaar oud.
Kinderen van Johann en Maria:

1.1 Jacoba Cornelia Maria Sprenger is geboren op 13-04-1841 in Amsterdam, Jacoba is overleden op 19-04-1909 in Amsterdam, 68 jaar oud. Jacoba trouwde, 21 jaar oud, op 02-10-1862 in Amsterdam met Joannes Franciscus Collignon, 37 jaar oud. Joannes is geboren op 14-03-1825 in Mechelen (B), zoon van Joannes Collignon en Anna Catharina Cogen. Joannes is overleden op 08-09-1868 in Amsterdam, 43 jaar oud.

1.2 Alida Jacoba Sprenger, geboren op 05-12-1843 in Amsterdam. Alida is overleden op 16-01-1844 in Amsterdam, 1 maand oud.

1.3 Jan Karel Christoffel Sprenger is geboren op 22-05-1845 in Amsterdam. Jan is overleden op 01-04-1931 in Amsterdam, 85 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1870 in Amsterdam met Bernardina Poppendijk, 36 jaar oud. Bernardina is geboren op 14-12-1833 in Amsterdam, dochter van Pieter Poppendijk en Jansie Braakman. Bernardina is overleden op 03-10-1915 in Amsterdam, 81 jaar oud.

1.4 Jacobus Cornelis Wilhelm Sprenger [1.4], geboren op 27-10-1847 in Amsterdam. Jacobus is overleden op 02-12-1873 in Batavia (Ned.Indie), 26 jaar oud. Jacobus bleef ongehuwd.

1.5 Frederik Willem Sprenger is geboren op 01-01-1852 in Amsterdam. Frederik is overleden op 27-09-1916 in Amsterdam, 64 jaar oud. Frederik trouwde, 24 jaar oud, op 20-12-1876 in Amsterdam met Elisabeth Maria Magtilda (Bets) Sluijter, 21 jaar oud. Bets is geboren op 10-05-1855 in Amsterdam, dochter van Hermanus Sluijter en Alida Maria Constantia Schutter. Bets is overleden op 22-12-1928 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Bets:

1.5.1 Wilhelmus Anthonius Hermanus (Wim) Sprenger is geboren op 20-09-1877 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 20-09-1877 in Amsterdam. Wim is overleden op 04-11-1953 in Amsterdam, 76 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam, Begraafplaats Buitenveldert. Wim trouwde, 25 jaar oud, op 06-08-1903 in Amsterdam met Antoinette Francisca Maria (Net) Meijer, 22 jaar oud. Net is geboren op 14-11-1880 in Amsterdam, dochter van Franciscus Johannes Meijer en Maria Tokelenburg. Zij is gedoopt op 14-11-1880 in Amsterdam. Net is overleden in 09-1958 in Amsterdam, 77 jaar oud.

1.5.2 Anna Maria Christine Sprenger, geboren op 21-04-1879 in Amsterdam. Anna is overleden op 23-07-1885 in Amsterdam, 6 jaar oud.

1.5.3 Johan Henri (Joop) Sprenger is geboren op 26-01-1882 in Amsterdam. Joop is overleden op 29-11-1956 in Amsterdam, 74 jaar oud. Joop

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1906 met Maria Catharina Elisabeth (Marie) Kuiper, 22 jaar oud. Marie is geboren op 08-09-1883, dochter van Jan Henderik Kuiper en Elisabeth Tax. Marie is overleden op 27-02-1910, 26 jaar oud.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 04-01-1912 in Amsterdam met Carolina Wilhelmina (Cor) Tooren, 32 jaar oud. Cor is geboren op 19-10-1879 in Arnhem, dochter van Lambertus Wilhelmus Tooren en Johanna Paulina Roes. Cor is overleden op 09-01-1922, 42 jaar oud.

(3) trouwde, 47 jaar oud, op 04-04-1929 met Elisabeth (Bep) Baas, 40 jaar oud. Bep is geboren op 30-03-1889, dochter van Theodorus Baas en Anna Catharina van den Anker. Bep is overleden op 30-03-1980 in Amsterdam, 91 jaar oud.

1.5.4 Antonius Johannes Wouterus Sprenger, geboren op 14-04-1884 in Amsterdam. Antonius is overleden op 13-06-1885, 1 jaar oud.

1.5.5 Franciscus Hermanus Antonius Sprenger is geboren op 05-08-1887 in Amsterdam. Franciscus is overleden op 28-12-1969 in Amsterdam, 82 jaar oud. Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1915 in Amsterdam, Watergraafsmeer met Anna Catharina (Anne) Voet, 30 jaar oud. Anne is geboren op 28-04-1885 in Hontenisse, dochter van Johannes Voet en Rosalia Neve. Anne is overleden op 14-12-1976, 91 jaar oud.

1.5.6 Maria Christina Sprenger, geboren op 25-05-1890 in Amsterdam. Maria is overleden op 28-07-1891, 1 jaar oud.

1.5.7 Bertha Sprenger
is geboren op 15-04-1891 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 15-04-1891 in Amsterdam, Anthonius van Padua / Mozes en Aaronkerk. Bertha is overleden op 18-01-1975 in Zwolle, 83 jaar oud. Bertha trouwde, 32 jaar oud, op 02-01-1924 in Schoten, met Wilhelmus Johannes Antonie Pieter (Willem) Créman, 28 jaar oud. Willem is geboren op 07-08-1895 in Amsterdam, zoon van Wilhelmus Johannes Créman en Antonia van Dijk. Willem is overleden op 06-05-1970 in Zwolle, 74 jaar oud. Hij is begraven op 11-05-1970 in Zwolle.

1.5.8 Antonius Johannes (Antoon) Sprenger is geboren op 16-04-1892 in Amsterdam. Antoon is overleden op 19-03-1960 in Amsterdam, 67 jaar oud. Antoon trouwde, 23 jaar oud, op 15-09-1915 in Amsterdam met Maria Mathilda Angelina (Maria) Voet, 22 jaar oud. Maria is geboren op 20-02-1893 in Hontenisse, dochter van Johannes Voet en Rosalia Neve. Maria is overleden op 26-02-1958, 65 jaar oud.

1.5.9 Maria Christina Johanna Sprenger, geboren op 15-06-1893 in Amsterdam. Maria is overleden op 28-08-1893, 2 maanden oud.

1.6 Jan Hendrik Sprenger, geboren op 23-11-1854 in Amsterdam. Jan is overleden. Jan bleef ongehuwd.

1.7 Geertruida Sprenger, geboren op 28-08-1859 in Amsterdam. Geertruida is overleden op 27-05-1862, 2 jaar oud.

Zie voor de volledige stamboom van de familie Sprenger
http://www.jeroensprenger.nl/Stamboom/sprenger_johann_heinrich_4544.html
of http://gw2.geneanet.org/jjcspr_w?lang=nl;pz=johann+heinrich;nz=sprenger;ocz=0;p=johann+heinrich;n=sprenger