Besluit

Een jaar later komt nog een oneffenheid aan de oppervlakte. Het lavei is dan wel onderdrukt maar wie moet de kosten van die beteugeling betalen? De militairen hebben zich bij gebrek aan inkwartieringsmogelijkheden te goed gedaan aan de broodjes, koffie en het alcoholisch nat van de zoetelbaas Bernardus Zethoven. Nering is nering. Zethoven, wiens alcoholisch vocht het voornaamste wapen der onruststokers is geweest heeft ook hun onderdrukkers van harte voorzien. De rekening bedraagt f 544,22 1/2.

Lourens Veer heeft de zoetelbaas f 275.- voorgeschoten met de beloften van de aannemers Pronk en Hegeraad in het achterhoofd dat dezen later de rekening zullen voldoen. Hij overlijdt echter voordat de zaak is afgehan­deld. De aannemers komen hun beloften niet na. Een potsierlijke vertoning begint.

Ineens is niemand thuis als de erven Veer en Zethoven bij de nieuwe schout op betaling aandringen. Deze vraagt de gouverneur het bedrag ten laste van de post onvoorzien van de rijksbegroting te brengen. De gouverneur stuurt de rekening terug: de commandant van het garnizoen te Alkmaar moet het maar uitzoeken. Even later belandt de nota op het bureau van de Minister van Binnenlandse Zaken. Vandaar krijgt de Commissaris-generaal van Oorlog hem gepresenteerd. Deze vraagt om een nadere specificatie en bewijsstukken. Op 6 juli is er een conferentie te Alkmaar over de eetlust der kurassiers. De gouverneur belooft daar zozeer zijn best te doen dat het gemeentebestuur van Akersloot voorschot en resterend bedrag alvast uitbetaalt. Het loopt er in. Het Departement van Oorlog meldt dat de distributie aan de militairen niet "op eene geregelde en op de reglementen gegronde wijze beeft plaats gehad" (PANH nr. 431) Het detachement moest beschouwd worden als een militaire wacht die om de 24 uur wordt afgelost. Al hun voeding konden ze dus uit de Alkmaarse kazerne krijgen en alles wat het detachement te Boekel is verstrekt was ongevraagd. Het departement is daarom niet van zins voor enigerlei kosten op te draaien. Het gemeentebestuur van Akersloot dat uit zedelijke en bezuinigingsoverwegingen op oudjaar 1823 de in de buurt overwinterende kanaalwerkers het land in heeft laten jagen, heeft tenminste een rekening gepresenteerd gekregen       
Laatst gewijzigd: 27-12-2006