Welkom

Jeroen Sprenger en Vincent Vrooland

`DIT ZIJN MIJN BEREN`

Een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen bij de aanleg

van het Noordhollands Kanaal.

Een digitale weergave van de uitgave van

SUA, Amsterdam 1976

omslag: Frank Steenhagen

© SUA, Amsterdam 1976

ISBN 90 6222 023 1

De digitale bewerking is verzorgd door

Stichting Herstelling - Den Helderzeta producer - Desktop Content Management at its best!

       
Laatst gewijzigd: 10-1-2009