Enkele algemene noties over communicatie

Er gaat veel mis in de samenleving. Bijna altijd wordt dat – deels- aan een gebrekkige communicatie geweten. Kennelijk gaan sommige zaken niet vanzelf. Toch is communiceren niet zo ingewikkeld. Het moet ergens over gaan, over iets realistisch en geloofwaardigs. En degenen die anderen daarvan willen overtuigen, moeten op zijn minst zelf realistisch en geloofwaardig zijn. Zij moeten het vertrouwen in het welslagen van de missie uitstralen. Daarnaast moeten zij zich goed in kunnen leven in wat minder direct betrokkenen belangrijk vinden. Als bij hen het idee heeft postgevat dat Olympische Spelen een schip van bijleg zijn, om maar een voorbeeld te noemen, dan moet de financiële onderbouwing zodanig zijn dat er geen aanleiding wordt gegeven voor kritische berichtgeving in de media over gaten in de begroting. Kortom, zoals Johan Cruijff ooit heeft gezegd: Italianen kunnen niet van je winnen, je kunt wel van ze verliezen!

Communicatie kan een bijdrage leveren aan het realiseren van de droom, maar de kwaliteit van de voorbereiding, het realiteitsgehalte en de geloofwaardigheid van de aanpak zijn daarvoor toch essentieel. Communicatie is pas doorslaggevend – zoals Londen mocht ervaren door de gepassioneerde presentatie van Sebastian Coe bij de aanwijzing van de Spelen van 2012 – als er een gedegen werkstuk ligt, dat de toets der kritiek kan doorstaan. 
 
Laatst gewijzigd: 10-1-2009