Tot besluit

Een samenleving moet zich zelf af en toe een stipje aan de horizon geven om de gemeenschappelijke inspanningen op te richten. In Nederland kennen we de nota’s Ruimtelijke Ordening die een schets van de plattegrond van het land geven in een toekomst die enkele decennia ver ligt. Investeringen in een Tweede Maasvlakte of in een Zuidas kennen een vergelijkbare tijdhorizon. Eenmaal op hoofdlijnen vastgesteld richten burgers, ondernemers, overheden daar hun beslissingen naar.

De droom van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 is daarmee vergelijkbaar. Zij geeft aan veel meer richting dan aan de sportwereld alleen. Het is goed dat dat nu reeds wordt beseft. Het communicatie-instrument kan een belangrijke schakel zijn. Tussen de verschillende ‘werelden’ die een wezenlijke bijdrage aan het welslagen kunnen (moeten) leveren. Maar ook tussen de verschillende generaties die als in een estafette tot aan 2028 het stokje moeten doorgeven. Communicatie kan zo bijdragen aan een sfeer waarin een overtuigende meerderheid het gevoel heeft aan eenzelfde doel te werken.

In de expertmeeting Publieke opinie en beeldvorming wordt getracht na een verkenning van de uitdaging elementen voor de bewegwijzering naar succes aan te dragen. 
 
Laatst gewijzigd: 10-1-2009