U bent hier
De kleine wereld van
In gesprek met de vorigen
http://www.jeroensprenger.nl/biografie-n.html

© 2013 De kleine wereld van

Biografieën

In de 16 jaar dat ik bij de Bouw- en Houtbond FNV en diens voorganger de Federatie Bouw- en Houtbonden werkzaam ben geweest, heb ik veel aandacht besteed aan de geschiedenis van de vakbeweging. Met veel collega's heb ik in die tijd veelvuldig van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van geschiedschrijving door 'oral history'. Door gesprekken met bestuurders, medewerkers en kaderleden zouden er aanvullingen moeten worden gegeven op de officiële geschiedschrijving van de bond, zoals vastgelegd in 'Op hechte fundamenten' en 'Steigers weg'. Om verschillende redenen is er niet veel van terecht gekomen. Buiten het project om echter, heb ik in de loop der jaren - meestal door langdurige vraaggesprekken, de methode van 'oral history dus - een nadere inkleuring gegeven van de geschiedenis van de Bouw- en Houtbond FNV en diens voorgangers. Om het verzuim goed te maken leek het mij ter gelegenheid van mijn afscheid in 1993 aardig deze verhalen te bundelen in de brochure "In gesprek met de vorigen". Deze gesprekken omspanden ongemerkt en onbedoeld bijna de gehele (naoorlogse) geschiedenis van de bond tot aan de fusie van de Bouwbond NVV en de Bouw- en Houtbond NKV in 1982. Deze verhalen zijn nu in een bredere context en in een andere samenhang opgenomen in het hoofdstuk "In gesprek met de vorigen" van het deel Vakbondsgeschiedenis van deze website.