U bent hier
De kleine wereld van
100 Jaar FNV
http://www.jeroensprenger.nl/100-jaar-fnv-01.html

© 2013 De kleine wereld van

100 Jaar FNV

In de jaargangen van 2003, 2004 en 2005 heb ik enkele verhalen geschreven naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de FNV. Daarin heb ik in het bijzonder de ontwikkeling getoetst aan de uitgangspunten die Henri Polak, oprichter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen in 1906, voor de 'moderne vakbeweging' hanteerde.

Voor Zeggenschap, het Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, heb ik naar aanleiding van het 100-jarig bestaan begin 2005 een verhaal geschreven waarin de huidige vakbeweging wordt getoetst aan de beginselen van de moderne vakbeweging destijds. De conclusie: Henri Polak zal bij zijn terugblik bewegen tussen trots en plaatsvervangende schaamte.

De Staatscourant heeft me in de gelegenheid gesteld het boek van Sjaak van der Velden Werknemers georganiseerd, een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) te recenseren.

 
Henri Polak, geschilderd door Johan van Casper