Correspondentie
Colofon
http://www.jeroensprenger.nl/correspondent/imprint.html

© 2010 Correspondentie
Home  | Contact  | Colofon

Colofon

Correspondentie van een correspondent, is samengesteld uit brieven van Willem Sprenger (1916-1979), die in twee delen zijn verdeeld.
Het ene deel betreft zijn brieven aan de hoofdredactie van de Volkskrant uit de periode dat hij correspondent was in Utrecht, van 1950-1962.
Gedurende die periode is hij in de gelegenheid geweest een studiereis naar de Verenigde Staten te maken, als lid van een team vakbondsjournalisten.
Die reis was van 6 juli, van het vertrek met de Westerdam van Rotterdam, tot 2 september 1952 toen de Veendam het team weer terugbracht in Rotterdam.
De brieven die hij gedurende die trip naar huis stuurde, vormen het andere deel.

Van de studiereis is een verslag verschenen onder de titel Pers, Publiciteit en Propaganda in de Amerikaanse Vakbeweging, studierapport Vakvereningings Journalisten Team. Het is een uitgave van de Contactgroep Opvoering Productiviteit (COP), Den Haag 1953.


Jeroen Sprenger tekent voor de bezorging van Correspondentie van een correspondent.

Amsterdam Zuidoost, Juli 2010

 


Illustraties

De illustraties zijn veelal afkomstig uit de verzameling van de familie Sprenger. De foto's die betrekking hebben op de studiereis naar Amerika zijn afkomstig uit het rapport Pers, Publiciteit en Propagande in de Amerikaanse Vakbeweging, een uitgave van de Contactgroep Opvoering Productiviteit, Den Haag 1953.

Er zijn ook foto's van internet overgenomen. Voor zover bekend zijn ze rechtenvrij. Mocht dat in een enkel geval niet zo zijn, dan kunnen rechthebben zich wenden tot de samensteller van deze website.