Correspondentie
Getuigschriften
http://www.jeroensprenger.nl/correspondent/voor-het-correspondentschap-01.html

© 2010 Correspondentie
Home  | Contact  | Colofon

Getuigschriften

De Tijd
Na de voltooiing van de Mulo A-opleiding aan de St. Ludgerusschool aan de Buiksloterweg komt Willem Sprenger op 2 november 1932 in dienst van De Tijd. Vanaf oktoer 1937 vervult hij daar ook taken voor Het Parochieblad. In augustus 1939 vraagt hij getuigschriften omdat hij zijn positie wil verbeteren. Enkele maanden later slagen zijn sollicitatiepogingen, met als gevolg dat hij op 11 december 1939 op eigen verzoek ontslag krijgt.
Getuigschrift De Tijd
Getuigschrift Het Parochieblad
Ontslagbewijs De Tijd

Wiering's Weekblad
De overstap naar Wiering's Weekblad betekent voor Willem Sprenger in financieel opzicht een behoorlijke positieverebetering. Naar eigen indruk vraagt hij een salaris dat nooit zou worden geaccepteerd. Tot zijn verrassing gebeurt dat wel, waarna hij op 12 december 1939 in dienst treedt. Na de oorlogsdagen van mei 1940 kijkt Wiering het enige tijd aan, maar ziet zich gedwongen hem per 1 februari 1941 te ontslaan. Twee maanden later kan hij echter terugkeren. In juni 1944 weigert hij te tekenen voor de Cultuurkamer, met als gevolg dat hij gedwongen is afscheid te nemen van Wiering's Weekblad.
Getuigschrift Wierings Weekblad - 1941
Getuigschrift Wierings Weekblad - 1944

Gewestelijk Arbeidsbureau
Na het vertrek bij Wiering's Weekblad weet hij zich langs illegale weg te onttrekken aan de arbeidsdienstplicht in Duitsland. Onhelder is hoe hij bij Ford terecht is gekomen, waar ook Marie Hogenhout werkt. Daar is hij cleaner. Schriftelijke stukken ontbreken daarvan. Na de Bevrijding komt hij op 2 juni 1945 in dienst van Het Gewestelijk Arbeidsbureau. Daar werkt hij tot aan zijn indiensttreding bij de Volkskrant tot 1 augustus 1946.
Getuigschrift GAB