Correspondentie
New York - 2
http://www.jeroensprenger.nl/correspondent/new-york---2.html

© 2010 Correspondentie
Home  | Contact  | Colofon
Hotel Park Sheraton

 

Voorbereidingen voor de terugreis

New York, 21 Augustus 1952

Het is nu Donderdagmorgen. Morgen tegen de middag vertrekken we dus naar Nederland. Ik ben zoeven nog naar de “lobby” geweest om te informeren, of er nog een brief voor mij was. Die was er niet, dus neem ik voorlopig aan, dat je doet, zoals je in je brief van 14 Augustus hebt geschreven, en zult wachten met verder nieuws totdat ik thuis ben. In elk geval zal ik me voor mijn vertrek nog even op de hoogte stellen, of er nog een brief voor mij is gekomen. Wanneer je iets dringends hebt mede te delen, kun je mij natuurlijk altijd een telegram sturen, aan boord van de Veendam. Je moet dan Radio Holland in Amsterdam opbellen denk ik. Ik zal jullie nog wel een telegram sturen tijdens de overvaart.

Ik heb Lücker een brief geschreven en hem daarin kort verslag van de reis uitgebracht. De kranten voor de aalmoezenier zijn onderweg naar Nederland. Hij zal zich er wel een breuk aan tillen. Maak je geen zorgen over die regenjas, want die komt er heus wel. Ik heb van Piet Wolterink een brief gehad, waarin hij antwoordde op mijn verslag van de ontmoeting met Dorothy.  Vanzelfsprekend kom ik meteen door naar huis, wanneer de boot is aangekomen. Al weet je, hoe laat de aankomst is, houd er dan toch rekening mee, dat de douane ons een tijd kan ophouden. De Veendam is namelijk een grote boot, die veel passagiers vervoert.

Vanavond om zes uur gaan we allemaal met elkaar eten en daarna houden we een afscheidsbijeenkomst met onze project-manager en met onze tolk, die tijdens de reis niet veel te vertalen heeft gehad., maar ons toch met tal van dingen ijverig heeft terzijde gestaan.

Tot dusver is onze reis heel vlot verlopen. Laten we hopen, dat ook de laatste trip voorspoedig gaat, dan zien we elkander allemaal heel spoedig terug.

We hebben ons voorlopig rapport mondeling uitgebracht. Aan boord moeten we de rest doen. Daar hebben we tijd en gelegenheid genoeg voor. Het is wenselijk dat je m’n collega’s Douwes en Karel van den Berg op de hoogte brengt van de latere datum van aankomst. Ik heb Lücker ook bericht gestuurd. Wanneer je dus nog niet hebt opgebeld, hoef je het ook niet meer te doen.

We hebben onze nieuwe labels voor de thuisreis en moeten weer een nieuw formulier invullen. Juist heb ik de krant van Maandag gekregen. Ik zie, er is nog geen kabinet. Ik denk, dat ze het Huis van de Arbeid wel in spanning zullen laten over de vraag, of De Bruijn al dan niet minister zal worden.

Gisteravond hebben Louis en ik nog een wandeling over Broadway en Time Square gemaakt. We hebben daar nog even op een terras gezeten. Het eerste en enige terras dat ik tot dusver in Amerika ben tegengekomen. Dat heb ik wel gemist hier een terras, waar ik nou eens rustig kan zitten en niets doen.

Ik hoor zojuist van Louis, dat je misschien nog post kunt sturen naar Southampton, waar de boot – ik denk tegen het einde van de volgende week – aankomt. Je kan dus proberen, langs die weg nog een brief te sturen. Adresseer die dan: W.A. Sprenger, passenger S.S. Veendam, office Holland-Amerika Line, Southampton, England. Je ziet dus maar.

De verstandhouding onder elkaar is wel goed, maar het reizen in gezelschap heeft behalve voordelen natuurlijk ook nadelen. Je kan natuurlijk veel moeilijker je zelf zijn en er zijn natuurlijk wel eens haken en ogen. Ik denk dat de anderen het wel zo ongeveer met mij eens zullen zijn. Louis en ik kunnen nog het beste met elkaar opschieten.

Ik raak op het ogenblik weer een beetje uitgepraat. Ik heb natuurlijk veel te vertellen, maar dat kan je alleen maar in een gesprek zo over en weer. En dan moet je daarbij iets kunnen laten zien. Je zal misschien wel denken, dat ik mager ben geworden, wanneer ik thuis kom. Of het zou er aan boord van de Veendam weer aan moeten komen. Dat vele reizen gaat je niet in je kouwe kleren zitten. Gelukkig hebben we allemaal een goede gezondheid en een sterke body. Wie dat niet heeft, zou zo’n reis geloof ik niet of met veel moeite kunnen volbrengen. Nou, ik schei er nu mee uit. Laten we hopen, dat we elkaar nu maar gauw in goede gezondheid zullen terug zien.


Radio Holland

Radio Holland Group werd in 1916 in Amsterdam opgericht als de “Nederlandsche Telegraafmaatschappij Radio-Holland" door een groep Nederlandse reders die het belang van radiocommunicatie voor de veiligheid en de efficiëntie van de scheepvaart inzagen. Radio Holland begon met het installeren van radio stations aan boord van Nederlandse koopvaardij schepen. Na de eerste wereldoorlog richtte Radio Holland een speciale school in Amsterdam op, die de opleiding van deze radio-officieren verzorgde.

Huis van de Arbeid

Het Huis van de Arbeid is het landelijk hoofdkantoor van de KAB, Oudenoord 12 in Utrecht. Gedurende de 50-er jaren is ook de standplaats van de Volkskrant-correspondent in Utrecht er gevestigd.

A.C. de Bruijn
A.C. de Bruijn is van 1925-1952 voorzitter van de katholieke vakcentrale, eerst van het RK Werklieden Verbond (RKWV), na de Tweede Wereldoorlog van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). In 1952 wordt hij minister voor de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie (PBO) in het derde kabinet-Drees (1952-1956).