Correspondentie
Samenstelling Team Vakbondsjournalisten
http://www.jeroensprenger.nl/correspondent/samenstelling-team-vakbondsjournalisten.html

© 2010 Correspondentie
Home  | Contact  | Colofon
Voorzijde folder

Samenstelling Team Vakbondsjournalisten

Louis Beumer
Louis Beumer (45) uit Utrecht-Maartensdijk, heeft kandidaatsexamen politieke economie gedaan, met een goede kennis van de Engelse taal. Hij is het hoofd van de Centrale Propaganda en Culturele Dienst van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Zijn taken omvatten het schrijven van brochures, het toespreken van vakbondsvergaderingen en het organiseren van wervings- en culturele activiteiten. Tijdens de oorlog was hij werkzaam bij Vico-Amsterdam als organisator van wervingsactiviteiten voor de vrijwillige winkelketen. In de Verenigde Staten wenst hij de voorlichtingsactiviteiten van de Amerikaanse vakbeweging te bestuderen, in het bijzonder in relatie tot de wervings- en vormingsactiviteiten, en tevens wil hij de scholingsactiviteiten bestuderen.

NOOT Louis Beumer woonde later met zijn gezin in Oog-in-Al. Bleef tot aan zijn pensionering werken voor de KAB, later het NKV. Geruime tijd had hij bij de KRO-radio een eigen rubriek: En nu mijn geval!. Daarin behandelde hij sociaalzekerheidskwesties. Die werden inhoudelijk voorbereid door de latere NKV-voorzitter Jan Mertens. Die kreeg in die tijd complimenten bij vakbondsbijeenkomsten waar hij de ontwikkeling van de sociale zekerheid uitlegde in de trant van: u weet er bijna net zoveel van als Louis Beumer.
Wellicht wordt met Vico de Vivo bedoeld, de vrijwillige inkoop- en verkoop organisatie van kruideniers.

Arie van Rossen
Arie van Rossen (44) uit Den Haag, is algemeen secretaris en hoofdredacteur van de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA). Hij werkt inmiddels 14 jaar voor de bond. Eerder was hij werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Van Rossen is getrouwd en heeft een voortgezette opleiding gedaan. Hij leest en verstaat het Engels goed en heeft een goede kennis van de taal.

NOOT Arie van Rossen wordt later voorzitter van de Abva. Hij overlijdt in 1998. Hij heeft zijn memoires geboekstaafd in Machtige jaren. Herinneringen van een modern vakbondsbestuurder uit de ambtenarenwereld, Leiden 1988

Bauke Roolvink
Bauke Roolvink (40) uit Hilversum, heeft een opleiding aan de ambachtsschool voltooid en genoot scholing en vorming binnen de vakbeweging. Hij is vice-voorzitter van de Christelijke Metaalarbeidersbond en is belast met de volle verantwoordelijkheid voor de scholings- en voorlichtingsactiviteiten van de bond. Voor het aanvaarden van zijn baan binnen de vakbeweging was Roolvink chef van een productieafdeling in een fornuizen- en haardenfabriek . Hij wenst te leren van de scholings- en voorlichtingsactiviteiten van Amerikaanse vakbeweging.

NOOT Bauke Roolvink is later voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP, nu CDA) actief in kabinet en in de Tweede Kamer. In 1959 laat hij zich door Jelle Zijlstra liet overhalen als staatssecretaris toe te treden tot het kabinet-De Quay. Hij had eerder nog kritiek geuit op de samenstelling van dat kabinet. Ten tijde van het kabinet-Cals/Vondeling (1965-1966) is hij fractieleider van de AR. Hij stemde tegen de motie-Schmelzer, hoewel hij er inhoudelijk mee instemde. Als minister van Sociale Zaken in het kabinet-De Jong (1967-1971) kwam zijn toch al niet zo'n beste verhouding met de vakbeweging tot een dieptepunt na een conflict over de Loonwet waarmee hij kon ingrijpen in de lonen. Hij keerde in 1971 terug in de Tweede Kamer. In 1977 nam hij afscheid van de actieve politiek. Hij overleed in Baarn op 25 november 1979.

Wilhelmus Sprenger
Wilhelmus Sprenger (36) uit Utrecht volgde voortgezet en handels- onderwijs in Amsterdam. Hij is lid van de katholieke nederlandse journalisten kring. Sprenger volgt sinds vijfeneenhalf jaar voor De Volkskrant de vakbeweging en schrijft over economische onderwerpen. Eerder was hij werkzaam bij uitgeverij C. Wiering. In de Verenigde Staten wil hij meer te weten komen van alle aspecten van de voorlichtings- en persactiviteiten van de Amerikaanse vakbeweging.

Jan de Kok
Jan de Kok, 30, woont in Rotterdam, waar hij is geboren. Hij is redelijk goed in Engels en is adjunct-hoofdredacteur en grafisch medewerker van de  Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond. Eerder was hij werknemer bij drukkerij H.A.M. Roelants-Schiedam. Hij wil meer te weten komen van de publicaties van de Amerikaanse vakbeweging.

Adrianus van de Nadort
Adrianus van de Nadort (30) uit Utrecht, is geboren in Gouda. Hij heeft een algemene kennis van het Engels. Hij is sociaal-economisch redacteur van De Rotterdammer en schrijft over menselijke problemen, het leven van werknemers en vakbondsactiviteiten. Hij redigeert ook speciale pagina’s over arbeid en het aandeel daarvan in de productiviteit. Eerder was hij redacteur van het – kleinere - Dordtsch Dagblad. Hij wil meer te weten komen van de scholings- en vormingswerkzaamheden en van de voorlichtingsactiviteiten. En met collega’s van de grootstedelijke kranten ervaringen en inzichten uitwisselen.

NOOT De Rotterdammer is een dagblad dat aan het begin van de vorige eeuw lange tijd onder leiding stond van Hendrik Diemer, één van de eerste CNV-voorzitters (!). De Rotterdammer, onder leiding van zijn zoon Evert Diemer, gaat in 1971 op in Trouw. Het Dordtsch Dagblad gaat later op in De Rotterdammer, dat dus in 1971 wordt opgenomen in Trouw.

Originele folder Dutch Labor Journalists Team


Achterzijde folder