Correspondentie
Salaris en declaraties
http://www.jeroensprenger.nl/Correspondentie/salaris-en-declaraties.html

© 2010 Correspondentie
Home  | Contact  | Colofon

Salaris en declaraties

Salaris
Eind jaren vijftig is het salaris per maand fl. 850,= (komt overeen met € 382,50).

Amsterdam, 24 april 1959

Irritaties over de relatie met 'Amsterdam'
De spanningen tussen de centrale redactie in Amsterdam en een correspondent in de regio worden in oktober 1959 helder in beeld gebracht. Dat is ook een spanning tussen inspanning en opbrengst. De centrale redactie probeert de irritatie enigszins te sussen. Eind mei 1960 is er weer reden voor klagen over het samenspel met 'Amsterdam'.

Utrecht, 5 oktober 1959
Amsterdam, 12 oktober 1959
Utrecht, 30 mei 1960

Hennie ten Brink
Tijdens de vakantie in 1959 wordt Willem Sprenger vervangen door ANP-correspondent (Hennie) Ten Brink. De declaratie beloopt een bedrag van in totaal fl. 40,= (nu € 18,=).

Utrecht, 28 augustus 1959

Discussie over een declaratie
De declaratie van april en mei 1959 wordt afgewezen, omdat een nadere specificatie ontbreekt. De oorspronkelijke declaratie ontbreekt. Die specificatie wordt per ommegaande geleverd.

Amsterdam, 10 juni 1959
Utrecht, 11 juni 1959

Taxideclaratie
De declaratie van de taxikosten in december 1960 wordt eigenlijk te hoog geacht. Daarop volgt een nadere toelichting, waarin wordt geklaagd over de 'schriele beloning'. De hoofdredactie vindt dat 'een verantwoordelijke journalist doodgewoon onwaardig'. In een nadere verklaring wordt gesproken van teleurstelling en ontmoediging door de vermaningen. Enige tijd later komt er nog een uitvoeriger reactie, waarin teruggegrepen wordt op de ontstaansgeschiedenis van het correspondentschap in Utrecht. Die standplaats zou even belangrijk worden als 'Den Haag', met de suggestie van een gelijke beloning. Waar een taxideclaratie al geen aanleiding toe kan geven.

Amsterdam, 13 januari 1961
Utrecht, 25 januari 1961
Amsterdam, 3 februari 1961

Utrecht, 1 maart 1961
Utrecht, (ongedateerd) maart 1961