U bent hier
De kleine wereld van
Verantwoording
http://www.jeroensprenger.nl/colofon.html

© 2013 De kleine wereld van

Verantwoording

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

H. Amelink , Met ontplooide banieren,  Utrecht 1950

K. Oijkstra, CNV-Beweging in beweging, Utrecht 1979

G. Harmsen, L. Noordegraaf , Het ontstaan van de EenheidsvakcentraJe,Te Elfder Ure 14, Nijmegen 1973

E. Hueting, Fr. de Jong Edz, R. Ney, Naar grotere eenheid, Amsterdam 1983

KAB-verslag 1939-1947, Utrecht 1948

KAB-verslag L948-1954, Utrecht 1955

Rapport van de Commissie tot het onderzoek van het vraagstuk van de Bedrijfstaksgewijze organisatie der werknemersvakbeweging, Utrecht 1946

J. P. Windmuller, C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Utrecbt / Antwerpen 1970

 

Colofon
Het blauwzwarte boekje, Vanberoepsorganisatie naar bedrijfsorganisatie, is in januari 1986 verschenen onder verantwoordelijkheid van de Vakbondshistorische Vereniging.
De samenstelling was in handen van Hugo Klooster, Jeroen Sprenger en Vincent Vrooland.
Het boekje kende drie delen
* Een onooglijk boekje. met ingrijpende gevolgen, op deze website weergegeven
* De beroepsmatige herkomst van de vakbeweging, verslag van een gesprek met Adri de Boon (NVV), Jan Mertens (KAB/NKV) en Marinus Ruppert (CNV)
* De oorspronkelijke tekst van Het Blauwzwarte Boekje